Ga door naar hoofdcontent
OrganisatiesSlot Letselschade

Slot Letselschade

Iemand die te maken krijgt met letsel na een ongeval, wil meestal maar één ding: zo snel mogelijk weer optimaal functioneren. Focus op herstel is daarvoor zeer belangrijk. Dan moet je niet allerlei andere zorgen hebben, bijvoorbeeld over geld. Daarom is bij letselschade goede juridische begeleiding ook erg belangrijk.

Zorgen belemmeren herstel

Een slachtoffer met letselschade krijgt veel in een keer te verwerken. Er is sprake van letsel, wat al erg genoeg is. Maar er spelen al vrij snel ook geldkwesties: raak ik mijn inkomen kwijt, kan ik de huur of hypotheek straks nog betalen, hoe run ik mijn huishouden en hoe zit het met medische kosten, zijn die wel allemaal gedekt?

De letselschade advocaten van Slot Letselschade staan slachtoffers bij in het verhalen van hun schade, nemen hun veel zorgen uit handen én dragen zo bij aan een zo goed mogelijk herstel.

Wat is letselschade

Letselschade is de lichamelijke en psychische schade die iemand kan oplopen als hij betrokken raakt bij een ongeval. Letselschade dient te worden vergoed als dat ongeval is veroorzaakt door een ander.

Na een ongeluk komt er veel op een slachtoffer af. Er kan sprake zijn van tijdelijke letselschade, maar ook van letselschade van blijvende aard. Denk aan een situatie waarin het werk niet meer kan worden verricht, hulp in het huishouden nodig is of er een revalidatietraject nodig is. De gevolgen en de schade kunnen daardoor enorm zijn.

Wie zijn wij en wat doen we anders dan anderen?

Slot Letselschade komt uitsluitend op voor slachtoffers. We steunen slachtoffers in het hele letselschadetraject en zoeken voor  het slachtoffer de beste oplossing. Anders dan anderen zoeken wij die oplossing vooral in het weer activeren van het slachtoffer door het bevorderen van revalidatie en re-integratie. Schade voorkomen is immers fijner dan schade lijden.

Slot Letselschade zet zich in om letselschade slachtoffers niet aan de zijlijn te laten staan, maar te begeleiden naar een zo goed mogelijk herstel zodat iemand – ook als er sprake is van blijvende beperkingen – weer kan meedraaien in de maatschappij.

Dat kan dus ook een oplossing in natura zijn, zoals het inschakelen van huishoudelijke hulp, arbeidskundige begeleiding of de advisering tot en het begeleiden naar een revalidatietraject. Als zo’n traject nodig is om het herstel te bevorderen kan dat op lange termijn voor alle partijen schadebeperkend zijn. Daarom is een aansprakelijkheidsverzekeraar vaak bereid deze kosten te vergoeden. Een win-win.

Maar we zijn niet naïef: soms is het nodig om zaken af te dwingen en dan doen wij dat. Wij procederen waar dat nodig is, maar zoeken wel altijd eerst de weg van overleg met de verzekeraar die aansprakelijk is voor het ongeval.

Een slachtoffer is gebaat bij empathie en persoonlijke aandacht. Maar minstens net zo bij deskundigheid. En vanuit die gedachte zeggen wij dan ook: wij werken met een warm hart, maar we houden het hoofd daarbij koel.

Kosteloze juridische bijstand

Wij kunnen slachtoffers vrijwel altijd kosteloos bijstaan, omdat de veroorzaker na erkenning van de aansprakelijkheid alle kosten moet vergoeden. Ook de kosten van onze werkzaamheden.

Contact

Wilt u meer informatie? Bekijk onze website: www.slotletselschade.nl, vul de claimwijzer in (hyperlink naar slotletselschade.nl/claimwijzer) of neem contact op via 030 – 69 80 690 of info@slotletselschade.nl. Wij helpen u graag verder!

Bedrijfsgegevens

Montaubanstraat 2B
3701 HP Zeist
Afbeelding Slot Letselschade

Alles van Slot Letselschade