Ga door naar hoofdcontent
InformatieHuisregels

Huisregels

Het online reactieplatform van Revalidatie Magazine is bedoeld voor inhoudelijke discussies over of n.a.v. onze artikelen, berichten, video’s en andere content op deze website. Wij willen met dit discussieplatform een plek bieden die iets toevoegt aan de publicaties op Revalidatie Magazine. Je vindt de reactiemogelijkheid onder elk artikel, video en blog.

Iedereen is vrij om te reageren, maar er zijn wel enkele huisregels: 

 • Wees respectvol naar elkaar en elkaars standpunt, en eventuele bijdrage aan een artikel of discussie.
 • Elke reactie is een standpunt of mening van de persoon die de reactie plaatst, niet van de redactie van Revalidatie Magazine of Revalidatie Nederland.
 • De redactie van Revalidatie Magazine kan op elk moment een account blokkeren, een reactie verwijderen of aanpassen.
 • Reageer alleen op de inhoud en hou het kort. Niet-inhoudelijke en identieke reacties kunnen worden verwijderd.
 • Het hergebruiken van artikelen, beelden of andere inhoud van revalidatiemagazine.nl is zonder toestemming niet toegestaan. Een link delen naar inhoud van en op revalidatiemagazine.nl is natuurlijk wel toegestaan.
 • Reageer in goed en begrijpelijk Nederlands en gebruik geen onnodige hoofdletters. Reacties vol taalfouten of onbegrijpelijke teksten worden niet geplaatst.
 • Reageren onder verschillende namen om bijvoorbeeld een discussie een bepaalde kant op te sturen, is niet toegestaan.
 • Spammen is niet toegestaan. Commerciële boodschappen worden verwijderd.
 • Het plaatsen van inhoud die de werking van onze sites of bepaalde functionaliteiten van deze sites belemmert, hindert of schade toebrengt, is niet toegestaan. Doe je dit toch, dan ben je aansprakelijk voor de schade.
 • Het schenden van de privacy, zoals het plaatsen van persoonsgegevens van derden, is niet toegestaan. Dergelijke gegevens worden verwijderd.
 • Wij kunnen bovenstaande huisregels op elk moment aanpassen en deze zijn op dat moment direct van toepassing.