Contact

Revalidatie Magazine is een uitgave van Revalidatie Nederland. Het magazine verschijnt viermaal per jaar in digitale vorm en eenmaal in een printoplage van 10.000 stuks.

Redactieadres
Saskia Lamme
Postbus 9696
3506 GR Utrecht
030-2739384
rm@revalidatie.nl

 

Redactie
Fenna Eefting (hoofdredacteur en bestuurder Vogellanden)
Drs. Karin van Londen (senior communicatieadviseur Revalidatie Nederland)
Tim de Hullu (eindredacteur)

 

Redactieraad
Josien van den Berg (projectmedewerker Revalidatie Friesland)
Monique Jakobs (adviseur kwaliteit Basalt)
Femke van Rijn (communicatieadviseur Roessingh)
Dr. Janneke Stolwijk (revalidatiearts De Hoogstraat Revalidatie).

 

Uitgeefpartner
Performis BV
Postbus 2396
5202 CJ ’s-Hertogenbosch

 

Advertenties
Contactpersoon: Misha Stork
Telefoon 073-6895889
Email:
rm@performis.nl

Overnemen en vermenigvuldigen van artikelen is slechts geoorloofd met bronvermelding en na schriftelijke toestemming van Revalidatie Nederland.