Ga door naar hoofdcontent
Blogs‘Revalidatiearts moet regisseur worden in de revalidatieketen’

‘Revalidatiearts moet regisseur worden in de revalidatieketen’

Dinsdag 1 september 2015Afbeelding ‘Revalidatiearts moet regisseur worden in de revalidatieketen’

‘Nieuw revalidatiecentrum geopend in Utrecht’, viel recentelijk in regionale media te lezen. Een opvallend bericht, gezien het feit dat revalidatiecentra – van oudsher zijn dit centra voor medischspecialistische revalidatie onder leiding van een revalidatiearts – dun gezaaid zijn. In Nederland zijn niet meer dan twintig centra aangesloten bij brancheorganisatie Revalidatie Nederland; één van die centra is gevestigd in Utrecht. Bij nader inzien bleek dit ‘nieuwe revalidatiecentrum’ onderdeel te zijn van een verpleeghuis, dat naast andere diensten ook geriatrische revalidatie aanbiedt in een nieuw jasje. Ze profileren dit organisatieonderdeel als revalidatiecentrum en dat mag, want revalidatie is geen beschermde term.

In de revalidatieketen zijn diverse ‘nieuwe’ aanbieders op de markt gekomen. Zelfstandige behandelcentra nemen een deel van de revalidatiezorg op zich. Multidisciplinaire gezondheidscentra en eerstelijnspraktijken bieden revalidatiediensten aan. En ook verschillende verpleeghuizen, die primair geriatrische revalidatiezorg leveren, begeven zich op het pad van de medisch-specialistische revalidatie. De markt waarin de revalidatiesector zich beweegt, is hierdoor een sterk concurrerende markt geworden. Niet alleen in de regio’s, maar in de grensgebieden ook internationaal.

De wens van de patiënt is duidelijk. Die wil de juiste zorg op het juiste moment op de juiste plaats. Daar waar sprake is van complexe problematiek, de behandeldoelen ambitieus zijn en de noodzaak van interdisciplinaire samenwerking van het behandelteam evident is, is de patiënt bij een instelling voor medisch-specialistische revalidatie op de juiste plek. Het is aan de aanbieders van specialistische revalidatie om duidelijk te maken welke patiënten wanneer het beste bij hen kunnen worden behandeld.

Zichtbare kwaliteit is daarbij het adagium. Kwaliteit van zowel de processen, als ook de geleverde zorg, en de door de patiënt ervaren kwaliteit van de zorg. Op dit vlak is trouwens al veel bereikt. Het onlangs geïntroduceerde Kwaliteitsvenster Revalidatie is daar een uitstekend bewijs van. Toch is het van het grootste belang de komende jaren meer uitkomstindicatoren te ontwikkelen, waarbij de toegevoegde waarde van de medisch-specialistische revalidatiebehandeling kan worden aangetoond. De sector moet de behandelresultaten nog beter meten en inzichtelijk maken voor patiënten, verwijzers en zorgverzekeraars.

Rest de vraag: hoe moeten revalidatie-instellingen zich nu opstellen? Moeten zij nieuwe aanbieders in de revalidatieketen als concurrent zien of juist als samenwerkingspartner? Dit is natuurlijk een individuele strategische afweging van iedere instelling voor zich; verschillende positioneringen binnen de revalidatieketen zijn denkbaar. Wij willen revalidatie-instellingen oproepen om bij het beantwoorden van deze vraag in ieder geval de patiënt centraal te stellen: wat is voor hem of haar de juiste behandelsetting, met een optimale kosten-opbrengsten verhouding van de behandeling? En we willen instellingen oproepen om de revalidatiearts naar voren te schuiven als regisseur in de revalidatieketen. Want juist de revalidatiearts kan door kennis van alle mogelijkheden voor specifieke doelgroepen een centrale rol spelen bij diagnostiek, triage, indicering, verwijzing of behandeling. Rekening houdend met de principes van stepped care kan de revalidatiearts als consulent, als medebehandelaar en als hoofdbehandelaar betrokken zijn bij alle niveaus van revalidatie. Naar onze stellige overtuiging kan alleen de revalidatiearts ervoor zorgen dat patiënten de meest effectieve en doelmatige vorm van behandeling ontvangen, die mogelijk is gezien de aard en ernst van de problematiek! Het is daarbij essentieel, zowel voor revalidatie-instellingen als -artsen, om tijd te investeren in het open uitbouwen van het regionale zorgnetwerk.

Marketingplatform Revalidatie Nederland 

Het Marketingplatform is een commissie van Revalidatie Nederland, bestaande uit marketing- en communicatieprofessionals van zes revalidatie instellingen.

Reacties

  Plaats een reactie

  Word gratis RM lid

  Maak eenvoudig je eigen RM-account aan en ervaar extra leesvoordelen.

  Meer weten? Klik snel op onderstaande button

  Afbeelding ‘Meer-aandacht-voor-emoties

  Schrijf je in!

  Ontvang de RM nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen over revalidatiemethoden, onderzoek, innovatie en ervaringen van patiënten en zorgverleners.

  Gesponsorde berichten