Ga door naar hoofdcontent
ArtikelenDe revalidant vaart er wel bij
Multidisciplinair opleiden:

De revalidant vaart er wel bij

Vrijdag 7 september 2018Afbeelding De revalidant vaart er wel bij

Onderwijsinstellingen en revalidatiecentra raken steeds meer doordrongen van de meerwaarde van multidisciplinair opleiden. Studenten worden zo getraind in samenwerking met collega’s met andere expertises. Dat komt de kwaliteit van de zorg ten goede en dus de ontvanger van die zorg: de revalidant.

Libra Revalidatie & Audiologie bijvoorbeeld heeft samen met Fontys Hogescholen en Hogeschool Zuyd een Multidisciplinair-Zorg Innovatie Centrum (M-ZIC) ontwikkeld, met een concept dat nauw aansluit bij de werkwijze binnen de revalidatie rondom de hulpvraag van de revalidant. Jaarlijks stromen120 nieuwe studenten deze organisatie binnen. Ze starten gezamenlijk hun stages en werken samen aan projecten, intervisie en onderwijsbijeenkomsten.

De hogescholen leveren Lecturer Practitioners en Libra heeft Master Professionals vrijgesteld, zoals fysiotherapeut en gezondheidswetenschapper Ingrid Janssen. Een dag per week begeleidt zij stagiaires van de hogeschool. ‘Deze aanpak bestaat nu vijf jaar. Naast de praktijkervaring bieden wij de stagiaires ook klinische lessen, bijvoorbeeld over pijn of het begeleiden van loopproblemen. Ook zijn er workshops.’

Kruisbestuiving

Hoe M-ZIC stagiaires al in de praktijk kunnen worden betrokken bij revalidatieonderzoek blijkt uit de volgende aanpak. Willemijn van Rooij, zelf revalidatiearts in opleiding, zegt: ‘Het doen van wetenschappelijk onderzoek is onderdeel van de opleiding tot revalidatiearts. In samenwerking met Libra Revalidatie & Audiologie en het Erasmus Medisch Centrum Rotterdam heb ik een onderzoek opgezet waarin de nauwkeurigheid van de Activ8, een activiteitenmonitor, is onderzocht bij mensen met een amputatie die kunnen lopen met een beenprothese. Daartoe werd een circuit uitgezet in het Fieldlab van locatie Blixembosch met allerlei activiteiten uit het dagelijks leven. Het meetinstrument werd per seconde vergeleken met video-observaties.’

 

Dat was een arbeidsintensieve klus. Maar in relatief korte tijd hielpen drie M-ZIC studenten van de Fontys Hogeschool Eindhoven -fysiotherapie en bewegingsagogie- met de metingen, en er werd een start gemaakt met de data-analyse. De studenten hadden hun eigen kleine onderzoeksvraag en werkten die uit voor hun afstudeeronderzoek. Willemijn van Rooij vindt dit ‘winwin’ voor beide partijen. Ook voor haarzelf leerzaam, omdat ze ervaring op kon doen in het begeleiden van studenten.

Lerende organisatie

Er zijn in totaal zes Master Professionals en twee Lecturer Professionals op de Libra locaties Blixembosch in Eindhoven, en Leijpark in Tilburg. Op beide locaties is ook een coördinator aanwezig. Het is de bedoeling dat het programma wordt uitgerold naar Weert. Ingrid Janssen: ‘Voor de studenten loopt alles heel goed. Wij willen nu ook de medewerkers meer gaan betrekken en ons richten op de ‘lerende organisatie’, met meer vrijheid voor de medewerkers om zichzelf te ontwikkelen. Over hoe we dit precies gaan aanpakken wordt nog gebrainstormd.’

Naarmate de studenten tijdens hun 20 weken durende stage zelfstandiger gaan functioneren komt er voor vaste medewerkers meer tijd vrij, bijvoorbeeld voor het bestuderen van evidence based behandelmethoden en voor meer contact met patiënten die zich daardoor beter gehoord voelen.

Door de continue toestroom van de grote groep studenten krijgt de organisatie meer feedback en reflectie op eigen werkwijzen. ‘Deprofessionals worden gedwongen up to date te blijven en worden uitgedaagd door de constante input van de studenten. Dat geeft een heel andere dynamiek dan wanneer iemand in zijn eentje stage komt lopen. De stagiaires komen op hun beurt beter voorbereid op de werkvloer.’ De zorg wordt er door verbeterd, en dus het welzijn van de cliënt.

Hoor meer over de multidisciplinaire aanpak op: https://www.youtube.com/watch?v=98WcvlpOHP8

Fijn om in een team te werken

’Sandra Toonders (22) dacht er eerst over medicijnen te studeren, maar besefte dat ze praktischer aan de slag wilde en dus werd het fysiotherapie aan hogeschool Fontys. Ze maakte er kennis met neurorevalidatie, besloot haar scriptie over dit onderwerp te schrijven en liep 20 weken stage bij Blixembosch, een Libra-vestiging die met de hogeschool samenwerkt. ‘Vanaf het begin was het daar heel goed geregeld. Er was een gezamenlijke introductieweek met alle andere stagiaires, en je ging mee met begeleiders naar revalidanten met wie je steeds zelfstandiger mocht werken. Voor verdieping was er wekelijks een M-ZIC-middag met klinische lessen over bijvoorbeeld het traject van de revalidant, en kennismaking met andere disciplines zoals ergotherapie en logopedie. We werden zelf in de rol van de revalidant gezet om zo obstakels te verkennen en te zien hoe de andere disciplines de revalidant ook helpen daarmee om te gaan. Bij transfers bijvoorbeeld, of hoe je met één hand veters strikt. Dat was ontzettend nuttig.’ Als stagiaire moest ze ook werken aan een eigen project: het aan behandelaars presenteren en implementeren van een activiteitenmonitor, de Activ8.

 

Juist die uitwisseling liet Sandra Toonders zien wat revalidatie zo sterk maakt: ‘Als team samen te werken aan het doel van de revalidant. In de eerstelijnspraktijk wordt van jou als fysiotherapeut doorgaans verwacht dat je alles zelf oplost, ook vaak vragen van de revalidant op psychologisch vlak. Binnen de revalidatie werk je in een team en weet je dat daar ook een psycholoog in zit, en zijn de lijnen heel kort. Dat werkt fijn en het levert denk ik ook betere zorg op.’

 

Wat haar de meeste voldoening gaf? ‘De reactie van de patiënt als die eindelijk zijn doel haalt en terug kan naar zijn leven. Daar doe je het toch voor.’

 

Sandra kreeg na haar afstuderen meteen een aanstelling als fysiotherapeut op de afdeling neurorevalidatie bij revalidatiecentrum Tolbrug.

Auteurs

Afbeelding voor Alice Broeksma

Alice Broeksma

Reacties

    Plaats een reactie

    Schrijf je in!

    Ontvang de RM nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen over revalidatiemethoden, onderzoek, innovatie en ervaringen van patiënten en zorgverleners.

    Gesponsorde berichten