Bij een klikprothese voor het been wordt een metalen pen in het bot van de stomp geplaatst. Aan die pen kan een beenprothese worden bevestigd. De prothese is dan direct verbonden met het bot, waardoor er geen prothesekoker meer nodig is. Dit kan grote voordelen bieden, bijvoorbeeld voor mensen die veel klachten hebben bij het dragen van een conventionele beenprothese.

Wereldwijd wordt deze techniek nog maar beperkt toegepast; in ons land werd hij geïntroduceerd door het Radboudumc in Nijmegen. Nu kunnen patiënten na een beenamputatie ook in Rotterdam een klikprothese krijgen. Het Erasmus MC en Rijndam Revalidatie hebben daarvoor gezamenlijk het Osseointegratie Centrum Rotterdam opgezet. Het centrum werkt samen met het Radboudumc, waar onlangs voor het eerst ook een klikprothese voor de arm is toegepast: zie het artikel Gedachten besturen armprothese.