Afgelopen zomer hebben Roessingh Research and Development en Telerevalidatie.nl de Corona Herstelapp gelanceerd. Met deze app kunnen fysiotherapeuten samen met patiënten een persoonlijk oefenschema opstellen om te werken aan herstel na corona. Alle eerstelijns fysiotherapiepraktijken in Nederland kunnen de app gratis gebruiken. Via de app voeren patiënten voor hen geselecteerde oefeningen uit. Via video-instructies krijgen zij uitleg. De applicatie is onderdeel van een lopend onderzoek, waarbij onderzoekers kijken naar het gebruik van de app binnen de behandeling van mensen die herstellen van het coronavirus. Iedere vier weken vullen patiënten een drietal vragenlijsten in om de voortgang te monitoren. Onderzoekers kijken wat het effect is van het gebruik van de app op het herstel. De Herstel-app is te verkrijgen via www.telerevalidatie.nl/coronaherstel. Op aanraden van hun fysiotherapeut kunnen patiënten de app gratis downloaden op hun smartphone of tablet.