Nog nooit appte ik zó veel met collega-bestuurders in de revalidatiezorg. We overleggen, leren van elkaar en kunnen snel schakelen. Ik hoop van harte dat we dit na de coronacrisis blijven volhouden. Er is fysieke afstand, maar het contact tussen instellingen én partners in de regio is intensiever dan ooit.

Natuurlijk, we gaan door een zware periode. We werden met z’n allen verrast door het virus en we willen zo snel mogelijk toe naar immuniteit of een vaccin. Coronazorg kwam erbij, poliklinieken gingen dicht. Maar deze tijd heeft ook heel veel positieve kanten. Neem de technologische innovatie die in de revalidatiesector een enorme vlucht neemt. We beeldbellen, hebben digitale bijeenkomsten en zetten veel meer applicaties in voor patiënten. Eigen regie van revalidanten krijgt ineens een flinke boost. Zelf doelen stellen, mentale groei en zelfredzaamheid in de eigen omgeving staan helemaal centraal.

Er zat afhankelijkheid verankerd in ons zorgsysteem. Die creëer je al door mensen te vragen naar een revalidatiecentrum te komen en te oefenen in een gekunstelde omgeving. Nu zijn de rollen omgedraaid: de mensen zitten thuis en wij als centra passen ons aan. Zelfs groepstherapie vanuit de thuissituatie. We zetten alles op alles om mensen te laten herstellen. Op eigen kracht. Onafhankelijkheid is door de omstandigheden de basis geworden en dat is helemaal niet verkeerd.

Begrijp me goed, dit is natuurlijk geen ideaalsituatie. Er zijn veel patiënten, die je wilt zien en fysiek wilt begeleiden om goede zorg en middelen te bieden. Gelukkig zijn we inmiddels weer gestart met de reguliere zorg. Maar laten we met dit tijdperk als uitgangspunt weer naar de toekomst kijken en de goede ontwikkelingen meenemen. Collega’s zorgen voor elkaar en denken veel meer in mogelijkheden. We hebben niet altijd keus, maar er is altijd een kans. Oog voor elkaar en medemenselijkheid zijn belangrijker geworden dan harde cijfers over aantallen ingrepen. Gezond verstand en professionaliteit gaan boven richtlijnen en protocollen. Contact is het nieuwe control.

Als we ons met z’n allen focussen op de positieve dingen uit het pre-corona- én coronatijdperk, dan krijgen we in het post-coronatijdperk een revalidatiesector die met dezelfde vastgoed, meer zorg kan bieden en meer aandacht voor medewerkers en patiënten heeft dan we voor mogelijk hielden. Meer kwaliteit en minder kosten, en dat sluit naadloos aan bij onze opdracht.

In dit nummer van Revalidatie Magazine lees je dan ook verhalen over verleden, heden en toekomst.

Heb je zelf ideeën voor verbetering van revalidatiezorg of projecten die je graag wil delen via Revalidatie Magazine? Stuur ze naar onze redactie: rm@revalidatie.nl.

Voor nu, veel inspiratie en leesplezier toegewenst!

Fenna Eefting
Hoofdredacteur Revalidatie Magazine
Bestuurder Vogellanden Centrum voor Revalidatie en Bijzondere Tandheelkunde