Medisch socioloog schrijft boek over kinderen met NAH

‘Niet aangeboren hersenletsel (NAH) bij kinderen is het grootste en meest verwaarloosde zorgprobleem van deze tijd’, stelt medisch socioloog Eric Hermans, die het boek ‘Over het hoofd gezien’ heeft geschreven.

Hermans hield zich bij zorginstituut Vilans bezig met de zorg voor kinderen en jongeren met NAH. Hij verbaasde zich over tekorten in de zorg voor deze omvangrijke groep. Jaarlijks lopen vele tienduizenden Nederlanders NAH op, waaronder een groot aantal kinderen. Zij hebben klachten als vermoeidheid, hoofdpijn en problemen met leren, gedrag en emoties. Hermans bespeurde veel onbekendheid over de gevolgen van NAH, het ontbreken van specifieke expertise en onderbenutting van bestaande expertise. Met zijn boek geeft Hermans een aanzet voor betere zorg. Hij beschrijft de blijvende impact aan de hand van twaalf levensgeschiedenissen van kinderen met NAH. Volgens Hermans moet NAH als een chronische ziekte behandeld worden met een daarbij horende aanpak van ziekte-management. ‘Het NAH probleem moet niet alleen hoog op de agenda komen van zorgverleners en onderzoekers, maar vooral ook van politiek, zorgverzekeraars en het grote publiek.’

https://overhethoofdgezien.nl