Twee logopedisten van Vogellanden, centrum voor revalidatie, maakten samen met een vormgevingsstudent het boekje ‘Het jaar door met liedjes en gebaren’. Daarin staan bekende kinderliedjes met daarbij duidelijke tekeningen met de ondersteunende gebaren uit de Nederlandse gebarentaal.

Kinderen die moeite hebben met spraak en taal, krijgen in hun communicatie ondersteuning met middelen als foto’s, pictogrammen, het gebruik van voorwerpen en het aanwijzen van items. Deze visualisatie vergroot het taalbegrip en optimaliseert de taalontwikkeling. Ook gebaren vormen een belangrijk onderdeel van deze totale communicatie. Therapeuten zetten deze gebaren onder meer in tijdens het zingen van liedjes. Omdat kinderen en ouders/verzorgers zo enthousiast waren over deze methode, besloot Vogellanden een boekje te ontwikkelen. Het boekje is als proef ingezet in de therapeutische peutergroepen en blijkt een groot succes. Daarom wil Vogellanden het liedjesboek breder inzetten. Het kan een goede aanvulling zijn op bestaand materiaal voor bijvoorbeeld onderwijscentra, andere kinderrevalidatiecentra, kinderdagverblijven of logopediepraktijken.

Meer info: www.vogellanden.nl/boekje