Hebt u ook een standpunt dat u kwijt wilt? Mail met rm@revalidatie.nl.

Vorig jaar ontwikkelde een team van drie studenten in tien weken tijd een iPhone-app voor Parkinsonpatiënten met loopmoeilijkheden. De app mat de kwaliteit van elke stap en gaf een waarschuwing wanneer de patiënt dreigde te vallen. Bij de allereerste voorzichtige test met een patiënt viel deze een dag lang niet, terwijl dat anders zes tot tien keer kon gebeuren. Deze onervaren studenten konden de app zo snel maken omdat er standaard 60 sensoren in een iPhone zitten, die zij gebruikten.

De ontwikkeling van digitale oplossingen voor revalidatie moet veel actiever worden aangepakt. Aan de ene kant omdat nieuwe ICT-ontwikkelingen die oplossingen steeds eenvoudiger maken en aan de andere kant omdat de revalidant steeds meer voor zichzelf zal moeten zorgen.

In 2014 heeft Nederland circa 90.000 cliënten van revalidatie-instellingen, omringd door 200.000 mantelzorgers en begeleid door 8.000 professionals. In de komende vijftien jaar zal het aantal professionals naar verwachting sterk afnemen. Door de pensionering van oudere professionals ontstaat er een uitstroom die niet kan worden aangevuld, door een tekort aan jonge professionals. Want jonge professionals kiezen vaker voor andere, aantrekkelijker sectoren om in te werken. Ook van buitenaf is er de druk om met zo min mogelijk mensen toch goed werk te leveren. Het komt erop neer dat revalidanten meer dan nu voor zichzelf moeten gaan zorgen, en nieuwe ICT-toepassingen spelen daarbij een sleutelrol.

Er is een trendbreuk in de ontwikkelingen op ICT-gebied. De afgelopen periode was de trend dat alles sneller, kleiner en mobieler werd, en natuurlijk deden sociale media hun intrede. De komende jaren ontstaan echter geheel nieuwe mogelijkheden. Denk daarbij aan het samenkomen van ontwikkelingen op het gebied van robotica, domotica, nieuwe sensoren, the internet of things (waarbij alle dingen met internet worden verbonden) of the quantified self (waarbij iedereen alles in zijn leven kan meten). Denk aan makkelijker programmeren en makkelijker produceren, met open design en 3D-printing. Die ontwikkelingen creëren een nieuw speelveld en nieuwe uitdagingen, waar nieuwe ontwikkelaars zich mee gaan bezighouden. Is het dan niet óók tijd voor een nieuw proces van onderzoek en ontwikkeling?

Denk aan het volgende streefbeeld: over vijftien jaar hebben we de digitale mogelijkheden zo sterk ontwikkeld dat een revalidant thuis een digitale revalidatie-infrastructuur om zich heen kan hebben die hem of haar in staat stelt vrijwel zelfstandig zijn revalidatie ter hand te nemen. Wat zouden we daarvoor nodig hebben? Welke elementen bevat een digitale revalidatieomgeving? Welke ontwikkelingen zouden we moeten inzetten? Dat streefbeeld bereikt een aantal dingen: het zet ons aan verder te denken dan de huidige mogelijkheden. Het zet ons aan te denken vanuit het geheel en niet vanuit de vele individuele mogelijke toepassingen. Het zet ons aan werkelijk te denken vanuit de patiënt. Het zet ons aan tot een open project waaraan heel uiteenlopende ontwikkelaars kunnen bijdragen.

De Nederlandse revalidatie moet een nieuw streefbeeld omarmen om de enorme potentie van ICT te kunnen ontsluiten. Of, zoals Kennedy in 1961 zei: ‘We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard, because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills, because that challenge is one that we are willing to accept, one we are unwilling to postpone, and one which we intend to win, and the others, too.’ 

Bert Mulder, lector Informatie, Technologie en Samenleving aan De Haagse Hogeschool

Heel kort na het verschijnen van dit RM, op 11 maart, vindt in Den Haag het symposium E­revalidatie: blik op de toekomst plaats. Een van de sprekers is Bert Mulder. Tijdens het symposium worden veel nieuwe toepassingen en mogelijkheden besproken, en wordt ook bekend gemaakt wie de E-revalidatie Prijs van het Revalidatiefonds heeft gewonnen. Vanaf 20 maart vindt u op www. revalidatiemagazine.nl een artikel en filmpje over het symposium.