Alliantiepartners Libra Zorggroep, Revalidatie Friesland en Sophia Revalidatie slaan op verschillende gebieden de handen ineen. Gezamenlijk ontwikkelden ze ook het Revalidatie Leerplein: een digitale leeromgeving voor zorgprofessionals. Het leren wordt er leuker door.

De snelle ontwikkelingen in de zorg vragen om het voortdurend bijhouden van de kennis en vaardigheden van het personeel. Leren moet bijdragen aan de prestaties van de individuele medewerker en van de organisatie als geheel.
Daarbij moet het leren bij voorkeur zo efficiënt mogelijk gebeuren. Om dat te bereiken, sprak de alliantie van de drie revalidatieorganisaties af om het opleidingsbeleid gezamenlijk op te pakken.

In samenwerking met PAT Learning Solutions werd een elektronische leeromgeving ontwikkeld, het Revalidatie Leerplein. Voorheen werd lesstof op de traditionele manier overgedragen: cursisten bereidden de stof thuis voor vanuit de boeken, kregen toelichting van docenten in de klas en deden daar ook hun toetsen. Veel papier en vooral veel tijdsinvestering en geregel. Met het leerplein is de eerste digitale leeromgeving in de revalidatie gerealiseerd. Deze leeromgeving biedt naast modules en een bibliotheek ook extra mogelijkheden, zoals een overzicht van gevolgde scholingen in een portfolio. Het oefenen en toetsen van praktische vaardigheden gebeurt in dit systeem nog steeds in het skillslab.

Zelfgekozen

Het Revalidatie Leerplein startte in november 2011 met een drie maanden durende pilot: bijna honderd verplegenden volgden de zelfgeschreven modules Enterale toedieningswegen en Urologie. De modules bestaan uit lesstof, oefentoetsen en een eindtoets; alles wordt thuis achter de computer doorgenomen. Uit de evaluatie bleek dat medewerkers het prettig vonden om op een zelfgekozen moment en plek te leren. De lesstof vonden ze door de afbeeldingen en filmpjes extra prikkelend en het kunnen oefenen van stof aan de hand van vragen maakte hen zelfverzekerder. Het leren werd duidelijk als leuker ervaren.

Als nadelen werden genoemd het lezen van het scherm - dat is niet voor iedereen even gemakkelijk - en het feit dat door het thuis leren de grens tussen werk en privé kan vervagen. Voorheen werd er thuis ook wel gestudeerd, maar dat kon zittend op de bank en dat is toch iets anders dan je computer opstarten en er echt voor gaan zitten. Digitaal leren vraagt een andere investering van medewerkers; in overleg met de ondernemingsraden wordt nagedacht over hoe dat ondervangen kan worden. Zo moeten computers binnen de organisatie geschikt gemaakt worden voor e-learning.

Modules

De alliantie gaat nieuwe modules plaatsen voor de verpleging, maar ook voor andere beroepsgroepen. Algemene modules worden ingekocht, modules die specifiek zijn voor de revalidatie worden zelf geschreven. Dit laatste kost veel tijd: er is schriftelijk materiaal beschikbaar, maar informatie overdragen via het web is iets heel anders. Uitgangspunt is dat het ook veel oplevert: actuele modules en daarnaast auteurs die door het verzamelen en overdragen van kennis hebben bijgeleerd. Inmiddels is ook een didactisch model gemaakt, waarin is beschreven aan welke eisen modules moeten voldoen qua vormgeving en stijl, oefen- en toetsvragen en normering. Aan de hand van dit model en de ervaringen in de pilot worden de eerste twee modules nu bijgeschaafd. Zo worden ze nog beter en zijn ze geschikt om uit te wisselen met andere gebruikers, binnen of buiten de revalidatiezorg.

Mascha de Haan, Coördinator Opleiden Sophia Revalidatie

Meer informatie: m.dehaan@sophiarevalidatie.nl. Op www.revalidatieleerplein.nl is een introductiefilmpje te zien (klik op de knop voor nieuwe bezoekers).