In Nederland bestaat nog geen goed geprotocolleerde behandeling voor patiënten met klachten na een zware hersenschudding (commotio cerebri).

Op 18 oktober komen psychologen, onderzoekers en revalidatieartsen in Utrecht bij elkaar om over dit onderwerp ervaringen uit te wisselen en een plan van aanpak te maken. ‘De bijeenkomst is een eerste stap naar de erkenning van de problematiek en de wens om hier vanuit de revalidatie een antwoord op te formuleren’, zegt Coen van Bennekom, revalidatiearts, hoogleraar en manager Innovatie & Onderzoek van Heliomare. Zijn uitspraken in het artikel over de zoektocht naar steun en behandeling na ernstig hoofdletsel (Revalidatie Magazine 1, 2019), hebben het onderwerp weer op de agenda gezet. ‘Ik kreeg mails van patiëntenverenigingen, behandelaren en patiënten zelf. Het betroffen aanmoedigingen, uitnodigingen voor gesprekken, delen van ervaringen en dergelijke. Dit is de aanzet geweest voor de bijeenkomst in oktober’, zegt Van Bennekom, die een behandeltraject binnen de medisch specialistische revalidatie voorstaat.