De Hoogstraat Revalidatie vestigt in de week van de toegankelijkheid de aandacht op de toegankelijkheid van restaurants voor mensen met een beperking.

In samenwerking met inwoners, Gemeente Utrecht, Solgu en Koninklijk Horeca Nederland zijn vijf restaurants in Utrecht Toegankelijk bevonden. Zij zijn daarmee voorloper om uiteindelijk te streven naar een situatie waarin uiteten gaan voor mensen met een handicap vanzelfsprekend is. Op 5 oktober 2018 laten in ieder geval deze vijf restaurants zien dat ze toegankelijk zijn voor iedereen. Met deze actie wordt tevens benadrukt hoe belangrijk het onderwerp ‘toegankelijkheid’ is in het kader van meedoen in de samenleving.