Ergotherapeuten van Rijndam Kinderrevalidatie observeren en coachen als eerste Activiteiten Dagelijks Leven (ADL) via een beveiligde beeld- en geluidsverbinding, oftewel videobellen.

Ze kijken op afstand mee hoe kinderen en ouders activiteiten in het dagelijkse leven uitvoeren, zoals aan- en uitkleden of tandenpoetsen. Voordeel hiervan is dat het kind wordt geobserveerd in een voor hem of haar normale situatie. De ergotherapeut geeft tips hoe het makkelijker gaat. Na een aantal weken oefenen, zowel thuis als bij Rijndam, wordt nogmaals een videoconsult ingepland om te kijken of kind, ouders en behandelaren meer tevreden zijn over hoe de activiteit wordt uitgevoerd. De eerste ervaringen met videobellen zijn erg positief.