Revalidatie Nederland biedt haar stake holders dit jaar een scholingsprogramma aan over medisch specialistische revalidatie. Het blijkt dat stakeholders zoals VWS, IGZ, NZa, verzekeraars en brancheorganisaties mede door frequente personeelswisselingen niet altijd goed op de hoogte zijn van wat medisch specialistische revalidatie nu precies inhoudt. Het scholingsprogramma maakt hen daarom in vier bijeenkomsten wegwijs in de revalidatiesector en geeft basiskennis over medisch specialistische revalidatie. De eerste bijeenkomst, een algemene introductie, is op 5 maart al gehouden bij Revant.

Maar zet de volgende data in de agenda!

Maandag 4 juni De Hoogstraat: Kinderrevalidatie

Dinsdag 11 september Rijndam: Innovatie en Technologie

Vrijdag 2 november UMC Utrecht: Wetenschappelijk

Op alle data van 10-12 uur met aansluitend lunch.

Meer informatie en aanmelding op de website:
https://www.revalidatie.nl/revalidatie-nederland/scholingsprogramma
Aanmelden is ook mogelijk voor afzonder lijke sessies. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.