Magazines

‘Dat ik om de haverklap omviel hoorde bij mij’ | Revalidatiecentra verbeteren eerstelijns zorg | Het effect van looptraining met CAREN en GRAIL | Training leert kinderen de juiste afstand bewaren | Zorgstandaard voor kinderen en jongeren met traumatisch hersenletsel

RM editie 4-2017

Magazine lezen
Jeroen Kooij: een jaar in beeld | Vijftig jaar Revalidatie Nederland | Sneller herstel door vroege revalidatie | CVA-zorg zonder scheidslijn | Het effect van elektrostimulatie | Otwin van Dijk: ‘Wel of geen handicap, uitdagingen zijn er altijd’

RM Jaaruitgave 2017

Magazine lezen
‘Het voelde als een warm bad’ | Het effect van CIMT | Nieuwe richtlijn dwarslaesierevalidatie | De toekomst van de revalidatie | Nederlandse revalidatiegeneeskunde bij wereldtop | ‘Cool on wheels, wie wil dat niet’ | Inspanningslab meet vooruitgang

RM editie 3-2017

Magazine lezen
Het nut van zorgpaden | ‘Diabetesrevalidatie moét breder worden aangeboden’ | CVA-zorg zonder scheidslijn | Revalidatiearts in de eerste lijn | De specialisten: de looppoli | Column Marc de Hond

RM editie 2-2017

Magazine lezen
Betere zorg door thuisrevalidatie | ‘Elektrostimulatie helpt me ook geestelijk’ | Revalidatie bij cerebrale parese | Computer leest gedachten revalidant | Revalidatiearts als spil in ketenzorg

RM editie 1-2017

Magazine lezen
Reportage: revalidatie in beeld | ‘Oncologische revalidatie is geen luxe’ | Het eigen dossier digitaal inzien | Klaar voor na de revalidatie | Vijf jaar Knowledge Brokers Netwerk CVA.

RM editie 4-2016

Magazine lezen
Duchenne-expertise naar hoger niveau | 3D-printen op punt van doorbraak | Impuls voor revalidatie na reanimatie | Aandacht voor voeding | ‘Pijnrevalidatie goed product’ | Prominentere rol ziekenhuisrevalidatie

RM editie 3-2016

Magazine lezen
‘Revalidatie werkt heel goed bij DCD’ | Evidence-based practice | Inspectie: ‘De sector stelt zich open en lerend op’ | Stand van zaken telerevalidatie | Na de revalidatie: Annemarie van der Sar | Verantwoord declareren

RM editie 2-2016

Magazine lezen
Expertisegebied revalidatieverpleegkunde beschreven | Een pakket transparantiemaatregelen | Nazorg bij hersenletsel volop in | beweging | Herschikking van taken door PA en VS | Volgende stap exoskelet | Na de revalidatie: Peter Timofeeff

RM editie 1-2016

Magazine lezen
De volgende fase voor Revalidatie Magazine | Eerste ervaringen behandelmodules | Zelfstandige behandelcentra lid van Revalidatie Nederland | Vroege elektrostimulatie | Via zingen naar zeggen | Afdeling Optimum Care

RM editie 4-2015

Magazine lezen
‘Pas op met botulinetoxine bij cerebrale parese’ | Veiligheid managen | Mantelzorgers en professionals bundelen krachten | Integrative medicine | Cognitieve games | Tien jaar USER

RM editie 3-2015

Magazine lezen
Resultaten Innovatieprogramma Revalidatie | Zorg naar de Wmo | Scholingsgeld van het ministerie | ‘Meer diabetesrevalidatie nodig’ | PraktijkLeerUnit; Eenduidige aanpak arm- en handproblemen

RM editie 2-2015

Magazine lezen
IIe Programma Revalidatieonderzoek | Telerevalidatie: mis de boot niet | Aandacht voor kind van de revalidant | Kort en intensief behandelen | Inspectie kijkt mee in de kliniek | Vragenlijst voor mensen met afasie

RM editie 1-2015

Magazine lezen
Revalidatieonderzoek: ‘Een wetenschapsagenda is van groot belang’ | Invictus Games voor militairen | Ethiek tijdens de lunchpauze | Armprothesen | Menukaart voor de behandeling | Onderzoekscentrum SPRINT

RM editie 4-2014

Magazine lezen
Zorgstandaard traumatisch hersenletsel | Rol van de sportarts in de revalidatie | Meer aandacht voor de vormgeving van hulpmiddelen en aanpassingen | Rehab Academy | Lean processen verbeteren | Beslishulp Beroerte Thuis

RM editie 3-2014

Magazine lezen
Ontwikkelingen elektronisch patiëntendossier | Meer aanbod voor ouderen | ‘Spierziekten moeten langdurig gevolgd worden’ | GRAIL in gebruik genomen | Training rond seksuele opvoeding | Informatie over proefschriften

RM editie 2-2014

Magazine lezen
Longrevalidatie en tbc-zorg | Hindernissen in het leven ná de revalidatie | Aanvullende opleiding voor revalidatietherapeuten | Resultaat zichtbaar maken | Inkoopcriteria in de maak | Digitale ontmoetingsplek voor ouders

RM editie 1-2014

Magazine lezen
Kennis van hier helpt kinderen daar | Revalidatie voor mensen met ALS | Disability Studies | Cursus voor kinderen met een handicap en overgewicht | Kennisnetwerk e-rev@lidatie | Beslishulp voor loopvaardigheidstraining

RM editie 4-2013

Magazine lezen
Dwarslaesierevalidatie wordt verder verbeterd | Sociale media goed gebruiken | Kunst die is geïnspireerd door de revalidatie en die inspireert | Apps dragen bij aan revalidatie | Werken met het Capaciteitenprofiel

RM editie 3-2013

Magazine lezen
Revalidatie in mytylscholen | Aandacht voor de transitie van jongeren | Effecten van de nieuwe bekostiging | Niet rennen maar plannen | Studenten en behandelaars werken aan innovatie | Reputatieonderzoek

RM editie 2-2013

Magazine lezen