Contact

Revalidatie Magazine is een uitgave van Revalidatie Nederland. Het magazine verschijnt viermaal per jaar in digitale vorm en eenmaal in een printoplage van 10.000 stuks.

Redactieadres
Saskia Lamme
Postbus 9696
3506 GR Utrecht
030-2739384
rm@revalidatie.nl

Redactie
Patricia Esveld (hoofdredacteur, voorzitter raad van bestuur Heliomare)
Drs. Karin van Londen (senior communicatieadviseur Revalidatie Nederland)
Drs. Annelies van Lonkhuyzen (eindredacteur)

Redactieraad
Josien van den Berg (projectmedewerker Revalidatie Friesland)
Lilian Brouwer (adviseur marketing & communicatie Klimmendaal)
Martijn da Costa (programmasecretaris ZonMw)
Femke van Rijn (communicatieadviseur Roessingh)
Monique Jakobs (adviseur kwaliteit Rijnlands Revalidatie Centrum)
Dr. Janneke Stolwijk (revalidatiearts De Hoogstraat Revalidatie)

Uitgeefpartner
Performis BV
Postbus 2396
5202 CJ ’s-Hertogenbosch

Advertenties
Contactpersoon: Geert Janus
Telefoon: (073) 6895889
Email: RM@performis.nl

Overnemen en vermenigvuldigen van artikelen is slechts geoorloofd met bronvermelding en na schriftelijke toestemming van Revalidatie Nederland.