In de korte film Van figurant naar regisseur is te zien hoe de medisch specialistische revalidatie zich sinds het begin van de vorige eeuw heeft ontwikkeld.

Zoals de titel ook aangeeft, is in die periode de rol van de patiënt drastisch veranderd. Waar voorheen patiënten hun revalidatiebehandeling ondergingen, spelen ze nu een actieve rol. En die ontwikkeling zal nog doorgaan, zoals ook is te zien in een animatie die als rode draad door de film loopt.

Wim Peek werd revalidatiearts in de periode dat Revalidatie Nederland is opgericht, vijftig jaar geleden. Hij gaat in op zijn werk toen. Jetta Klijnsma, staatssecretaris, en Otwin van Dijk, burgemeester, revalideerden in het verleden en vertellen over hun ervaringen. Ook komen mensen aan het woord met recente revalidatie- ervaring.

De film is gemaakt door RM-fotograaf Inge Hondebrink, in opdracht van Revalidatie Nederland. De animatie is van Charlotte van der Wiel. De film is te vinden op www.revalidatie.nl/publicaties.